GARANTIID, SERTIFIKAADID

Garantii kehtib ajamitele, täitele, juhtimiskeskusele, signaalnupule, alusele, kardinale. Garantii ei kehti peale tööde üleandmis-vastuvõtmisakti allakirjutamist tekkinud mehaanilistele defektidele.
Müüja garantii ei laiene Ostja-poolsele paigaldustööle.

Garantii alla ei kuulu järgmised vead:

  • välistel põhjustel ehk ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud mehaanilised kahjustused,
  • vääramatu jõu (force majeure) põhjustatud kahjustused,
  • happelise või abrasiivse materjaliga puhastamisel tekkinud kahjustused.

Garantii kehtimiseks vajalik toote valdajal sõlmida garantiiperioodiks hooldusleping OÜ-ga Hektolan.
OÜ Hektolan teostab hooldustöid 2 korda aastas, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
Hooldusvälp lepitakse kokku hoolduslepingu sõlmimisel.
  

 

 
Tel: +372 502 6774 info@hektolan.ee hektolan